CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE L'AVV TERRA NOSTRA

Benvolguts veïns i veïnes,

Com cada any, ens dirigim a vostès per convocar l'Assemblea General de l'Associació de Veïns de Terra Nostra.

L'Assemblea General es durà a terme:

Data: 9 Maig de 2024

Primera convocatòria: 20.30 H

Lloc: EL CASINO de terra nostra

Propòsit: Aprovació dels comptes anuals de l'associació i de la memòria anual d'activitats.

Tanmateix, enguany es compleixen els dos anys de mandat de l'actual junta directiva i en aquest sentit, obrim des d'avui, 10 d'Abril de 2024, la presentació de candidatures per renovar la Junta Directiva de l'Avv.. Per això, convidem a aquells que estiguin interessats i compromesos amb el treball comunitari a presentar les seves candidatures per formar la Junta Directiva.

Les candidatures es poden presentar fins al dia 25 d'abril del 2024 enviant un correu a: avvterranostra@gmail.com

Qui pot formar part d'una candidatura: Tots els membres de l'associació que hagin pagat la seva quota de socis de l'any 2023 tenen dret a presentar la seva candidatura així com participar en l'elecció dels nous representants. Una quota de soci correspon a un únic vot o candidatura individual.

Les candidatures han de comptar, mínim, amb les figures següents: president, secretari, tresorer, i un mínim de 6 vocals [entre els sis vocals es pot escullir també, si es vol, la figura del vicepresident i vicesecretari, tot i no ser obligatori]

En cas que només es presenti una única candidatura vàlida, s'aprovarà aquesta el mateix dia de l'Assemblea General. En cas de que es presentin més d'una candidatura, es donaran a conèixer les llistes l'endemà, el 26 d'abril i es sotmetrien a votació, en aquest cas també, el 9 de Maig, un cop acabi l'Assemblea General annual.

Agraïm per endavant la vostra atenció i col·laboració. Esperem comptar amb vosaltres i poder saludar-vos personalment.

Rebeu, fins llavors, una cordial salutació,

9 d'abril 2024

Junta Associació Veïns Terra Nostra